MECHELEN - Vanaf haar oprichting in 1922 ijvert de Koninklijke Beiaardschool 'Jef Denyn' voor de bevordering en de bloei van de beiaardkunst. In dat kader organiseerde ze in 1987 voor het eerst de Internationale Koningin Fabiola-wedstrijd voor Beiaard, in samenwerking met de stad Mechelen. Dit concours is ongetwijfeld het belangrijkste evenement op zijn gebied. Het is tevens een sterke stimulans voor de erkenning van de beiaardkunst als een artistiek gebeuren van het hoogste niveau.

De winnaars van de vorige edities hebben intussen internationaal naam gemaakt: 1987 - Geert D'hollander, 1990 - Boudewijn Zwart, 1993 - Gideon Bodden, 1998 - Tom Van Peer, 2003 - Twan Bearda, 2008 - Kenneth Theunissen, 2014 - Joey Brink.

Van 10 t/m 14 juli 2019 klinken opnieuw unieke beiaardklanken over de Mechelse binnenstad in het kader van de achtste editie van de Internationale Beiaardwedstrijd Koningin Fabiola. Voor deze vijfjaarlijkse competitie brengen de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn en de Vereniging voor Toren en Beiaard de beste beiaardiers ter wereld samen in Mechelen.

Voorselecties
De voorselecties worden op woensdag 10 en donderdag 11 juli gehouden. Uit de deelnemers worden door de internationale jury vijf finalisten geselecteerd. Nieuw is dat de deelnemers aan de voorselecties desgewenst ook deel kunnen nemen aan een improvisatiewedstrijd.

Finale
Op zaterdag 13 juli spelen de finalisten tijdens de eerste finaledag op de concertbeiaard van Sint-Romboutstoren. Het hoogtepunt van de wedstrijd wordt de tweede finaledag op zondag 14 juli in het Cultuurcentrum, waar de beiaardiers niet alleen solo optreden met de kamerbeiaard maar ook in samenspel met een koperensemble.

Inschrijvingen en informatie
Deelnemers kunnen zich tot 1 mei 2019 inschrijven voor de wedstrijd. Meer informatie over bijvoorbeeld de jury, de verplichte werken en het uit te voeren programma zijn te vinden op de website van de Koninklijke Beiaardschool.

WEESP — Hoewel in essentie het tegenovergestelde van kamermuziek, speelt de beiaard gelukkig ook mee in het jaarlijkse kamermuziekfestival in Weesp. Het hele weekend vinden er volop concerten en muzikale festiviteiten plaats.

Donderdag 21 maart 2019 is het Weesp Chamber Music Festival van start gegaan. Leo Samama, musicoloog en secretaris van de KNKV, gaf die avond een inleiding op het festival en achtergrondinformatie over het thema: La Belle Époque. Op zaterdag 23 maart 2019 om 13.00 verzorgde Bauke Reitsma op het Hemonycarillon van de St. Laurenstoren een concert  met bewerkingen van muziek van Franse componisten. 

Op de website van het Weesp Chamber Music Festival is het hele programma te vinden. 

NIJKERKERVEEN — Ondanks de vele mogelijkheden die jonge mensen in de 21ste eeuw hebben, kiezen toch veel kinderen het beroep van hun ouders. In de NRC van 9 maart 2019 wordt de vraag gesteld: waarom eigenlijk? Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig. Heeft het te maken met aanleg, talent? Zit het in de genen? Of is het een kwestie van opvoeding en omgeving?

Naast twee andere interviews wordt de familie Zwart opgevoerd. Boudewijn Zwart en zijn dochter Lydia zijn beiden beiaardier. In het dubbel-interview van vader en dochter spat de liefde en de passie voor de beiaard er van af. Het volledige artikel is op de website van de NRC te lezen.

Op de nationale begraafplaats in Arlington, Verenigde Staten, staat het Netherlands Carillon. Dit carillon is in 1954 door Nederland aan de Verenigde Staten geschonken, als  dankbetuiging voor de hulp tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

De klokken hangen in een staalconstructie van 40 meter hoog. Tijdens een onderhoudsinspectie in 2017 bleek de toren in abominabele staat te verkeren, waarna een grote renovatie ingezet werd. Ook alle 50 klokken zullen een onderhoudsbeurt ondergaan, maar hiertoe moeten ze eerst op reis naar Nederland. Dit is geen kleine operatie, de zwaarste klok weegt 5800 kg. Het gewicht van alle klokken samen komt op ruim 30 ton, twee scheepscontainers vol. 

Terwijl de klokken in Nederland schoongemaakt gestemd worden, wordt de toren zelf verstevigd zodat de vernieuwde klokken aangevuld met nog 3 nieuw te schenken klokken, weer goed zullen komen te hangen. 

Het hele project zal in het najaar van 2020 afgerond zijn. 

 Lees hier meer over de renovatie van het Netherlands Carillon.

Op donderdag 17 januari 2019 ontving Auke de Boer, stadsbeiaardier van Groningen, de Nederlandse band EUT op de Martini toren. Ter gelegenheid van het Eurosonic/ Noorderslag festival beklommen de bandleden de toren, waar zij vanuit de nok een concert gaven samen met de beiaardier. 

EUT is een Nederlandse Band, hun debuutalbum Fool For The Vibes (2018) werd internationaal goed ontvangen. Meer informatie over de band is op hun website te vinden. 

Een opname van het nummer "Bad Sweet Pony" met carillon is op youtube te vinden.

MEPPEL — Op de toren van de Grote of Mariakerk in Meppel trof ik op 7 februari 2019 beiaardier en allround muzikant Mannes Hofsink. Beneden was het geroezemoes van de donderdagse markt te horen en boven ons gaf de harde wind de klank van de klokken vleugels. Mannes speelde een breed repertoire op de beiaard en zijn vertolking verried de meesterhand van Boudewijn Zwart.

Mannes noemt zichzelf liever Stadsmuzikant dan Stadsbeiaardier. En met reden: hij is kantor, organist, dirigent, pianist/begeleider bij een mannenkoor en heeft ook nog een lespraktijk. De Grote Kerk in het hart van Meppel is behalve een Godshuis, ook voor de héle burgerij een podium waaraan hij zijn steentje bijdraagt. 

Wat is de invloed van al die werkzaamheden op jouw beiaardspel?
“Allereerst het repertoire. Door al die verschilende muzikale aktiviteiten leer je muziek kennen waarvan je denk: dat kan ik ook ‘mee naar boven nemen’. Op de beiaard speel ik van alles, op het orgel blijft het bij ‘netjes’. Beiaardmuziek moet voor het publiek melodieus en herkenbaar zijn. Ik houd veel van de Vlaamse Romantiek. Op een vakantie in Hulst ben ik voor het eerst geboeid geraakt door een beiaardbespeling in die stijl en het toeval bracht mij in contact met Boudewijn Zwart. Bij hem ben ik gaan studeren en heb een individuele, expressieve benadering van de muziek meegekregen.”

Hoe wordt men Meppeler van het jaar?
“Door iets totaal onverwachts te doen. Door een verbinding te maken tussen beiaard en totaal andersoortige muziek.  Muziek die ik voorheen niet eens kende. En die onverwachte combinatie is door iemand opgepikt en ook de plaatselijke krant dacht: “Hé, dat is leuk! Daar moeten we op inspringen”. Het heeft te maken met publiciteit en het kwam zo: De plaatselijke muziekvereniging had een veiling georganiseerd en één van de kavels was een muzieknummer op de beiaard. Ze hadden me van te voren gevraagd of ik dat wilde, en ik zei prima.

Na de veiling werd ik gebeld: “Er is een meneer die wil Rammstein op de beiaard, kan dat?” Ik zei, dat is prima. Maar ik had er nog nooit van gehoord. Pas maanden later toen die meneer contact met mij opnam maakte ik kennis met die muziek. Toen moest ik wel even achter m’n oren krabben maar wie A zegt moet ook B zeggen. Hij wilde dat graag en dan doe ik dat. Ik kreeg de bladmuziek van hem, heb het bekeken en bedacht welke kant het op zou moeten. Heb het heel lang voor me uitgeschoven. Tot een dag van te voren, toen dacht ik: nu moet het toch maar gaan gebeuren.

De man die de kavel had gewonnen wilde per se zelf de PR doen. Híj was de motor achter het geheel. En sindsdien is het opgepakt door de landelijke kranten. Hij heeft ook de landelijke TV aangeschreven. Hij is er zeer aktief mee bezig geweest. Ik dacht: mooie gratis PR, gewoon in meegaan.

De nominatie werd uitgereikt op 21 december en aan het eind van het jaar mag ik de prijs weer uitreiken aan een ander. De prijs is een pentekening van een landschap bij Meppel van Jo Alting. Die prent heeft een mooie plaats gekregen in onze woonkamer.”

Dick Klomp