ID 109793712 © Marcello Celli | dreamstime.com

WEESP — Hoewel in essentie het tegenovergestelde van kamermuziek, speelt de beiaard gelukkig ook mee in het jaarlijkse kamermuziekfestival in Weesp. Het hele weekend vinden er volop concerten en muzikale festiviteiten plaats.

Donderdag 21 maart 2019 is het Weesp Chamber Music Festival van start gegaan. Leo Samama, musicoloog en secretaris van de KNKV, gaf die avond een inleiding op het festival en achtergrondinformatie over het thema: La Belle Époque. Op zaterdag 23 maart 2019 om 13.00 verzorgde Bauke Reitsma op het Hemonycarillon van de St. Laurenstoren een concert  met bewerkingen van muziek van Franse componisten. 

Op de website van het Weesp Chamber Music Festival is het hele programma te vinden.