Op steeds meer plekken in Nederland wordt, tegen de Coronaverdrukking in, het concertleven weer hernomen. Dat gebeurt met in achtneming van de regels van het RIVM: zitten is verplicht, zitplaatsen zijn op veilige afstanden van elkaar opgesteld, aanmelden en inschrijven vóór het concert.

Ook in de Eindhovense St. Catharinakerk begint op zaterdag 5 september om 15.00 uur de zaterdagse concertserie weer, de serie die al jarenlang bestaat onder de naam Muziek in de Cathrien. Dit eerste concert heeft als titel De wereld van Jehan Alain. Van deze jong gesneuvelde Franse componist klinkt o.a. de Messe Modale en septuor uit 1938. Naast Alain klinken onder meer Jan Langlais en Gabriel Fauré. Bezetting: twee vocale solisten, een fluitist, een strijkkwartet en orgel. Leiding is in handen van de Eindhovense stadsorganist Ruud Huijbregts.

Bijzonder is dat de Eindhovense stadsbeiaardier, Rosemarie Seuntiëns, een uitdrukkelijke plaats heeft in de gehele serie concerten.

Iedere eerste zaterdag van de maand neemt zij om 14.25 uur plaats achter het klavier van de zware Philipsbeiaard in de noordelijke toren van de Cathrien, om gedurende een half uur klokkenmuziek te laten horen die het ‘binnenprogramma’ inleidt. Zij kiest daarbij steevast een repertoire dat geïnspireerd wordt door wat de musici ‘beneden’ ten gehore gaan brengen. Middels een aantal luidsprekers is de carillonmuziek ook binnen in de kerk te beluisteren en de concertgangers krijgen haar programma in handen, zodat ze weten wat ze horen. Op 5 september zal Rosemarie muziek spelen van een aantal componisten waaruit Jehan Alain muzikaal is voortgekomen: César Franck, Gabriel Fauré, en Jacques Ibert.

Voor meer informatie en kaarten: zie de link hieronder.

https://www.muziekindecathrien.nl/concert/de-wereld-van-jehan-alain/

 

Den Haag werd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog officieel bevrijd op 8 mei 1945. De plaquette in de noordmuur van de Grote Kerk herinnert daaraan.

De compositie Towards Victory werd in opdracht van het Haagse Gemeentebestuur geschreven door de Haagse componist Roel van Oosten in het kader van de landelijke herdenking ‘75 jaar bevrijding’. Op 8 mei 2020 ging - na de kranslegging bij de plaquette rond 11.00 uur - de compositie in première, op de beiaard van de Grote Kerk uitgevoerd door stadsbeiaardier Gijsbert Kok.


Toelichting door de componist: ‘De Engelse titel refereert aan onze Engelstalige bevrijders, maar geeft ook aan, dat er een weg moet worden afgelegd om de overwinning en bevrijding te bereiken. Het sleutelwoord hierbij is volharding. Dit gegeven wordt muzikaal uitgedrukt door een steeds terugkerend ritmisch motief, veelal in de baspartij, waarboven de melodie gevarieerd wordt. Terwijl deze volhardende beweging doorgaat, neemt de intensiteit van het stuk geleidelijk toe. Hierbij steeds gebruikmakend van mineurklanken, die goed klinken op een carillon, gezien de stemming van de klokken. Uiteindelijk mondt dit uit in de overwinning, hetgeen muzikaal verbeeld wordt door de overgang van mineur naar een majeur toonsoort: Towards Victory!‘

Het werk (11 pagina’s en met een moeilijkheidsgraad van 3-4 op een schaal van 5) is te bestellen via de mail of via zijn website. De prijs binnen Europa is € 13,65 (inclusief verzendkosten).

Richard de Waard, stadsbeiaardier van Rotterdam, zoekt en speelt veel liedjes die behoren tot het cultuureigene van de gemengde bevolking in zijn stad. Dat begint op te vallen: zo speelde hij laatst een bekend Turks liedje dat door een buurtbewoonster herkend werd. Zij nam het op en stuurde het ogenblikkelijk naar familie in Turkije. De rest van het verhaal laat zich raden: Richard is momenteel in Turkije de populairste musicus uit ons land! Proficiat, Richard!

Wil je het complete verhaal lezen: klik op de link.

https://www.facebook.com/376828305760772/posts/2773129509463961/?d=n

Deze prachtige reportage van Trouw wilden we graag onder de aandacht brengen: "Jet Schouten bedwong Het Beest, een gigantisch carillon in Michigan. Fysiek hard werk, ervoer ze. En het leverde haar diep respect voor de beiaardcultuur op."
Meer leest u op de website van Trouw: https://www.trouw.nl/cultuur-media/jet-schouten-bedwong-het-beest-van-ann-arbor-en-heeft-nu-diep-respect-voor-beiaardiers~bd358386/ 

Beiaardiers in dertien landen, waaronder Nederland, spelen op donderdag 21 mei een muziekstuk tegen corona. Deze wereldwijde beiaardbespeling is georganiseerd ter herdenking van de slachtoffers van het virus en ter ondersteuning van en uit solidariteit met alle ”helden van de zorg”.  “Healing Bells” is gecomponeerd door Jet Schouten en de Amerikaanse beiaardier Pamela Ruiter-Feenstra, die verbonden is aan de Universiteit van Michigan. Schouten (39), journalist, verblijft 10 maanden in Ann Arbor, waar ze een fellowship volgt aan de universiteit van Michigan. Daarnaast volgt ze muzieklessen op de twee carillons van Ann Arbor.

Volgens een oude volkswijsheid kan het carillon ziektes en onheil afweren. Schouten en Ruiter hebben vanuit die gedachte hun muziekstuk geschreven. Schouten heeft in de afgelopen weken wereldwijd beiaardiers benaderd om mee te doen aan de wereldpremière. Op 21 mei is het de Unesco dag voor Culturele Diversiteit, Dialoog en Ontwikkeling. Het werk wordt die dag om 12.00 uur lokale tijd uitgevoerd in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Polen, Denemarken, Noorwegen, Zweden, de Verenigde Staten, Brazilië, Australië en Zuid-Korea, door meerdere beiaardiers in die landen.

De makers van “Healing Bells” namen het coronamotief (dat onder een microscoop op een kroon lijkt) als uitgangspunt. Het stuk bestaat uit een structuur van lage en hoge tonen die door de beiaardier in hoog tempo worden afgewisseld. Dit klinkt onheilspellend. Het patroon blijft in hoge snelheid terugkeren. Het werk is gebaseerd op een Oekraïense klaagzang.  

In Nederland wordt “Healing Bells” uitgevoerd in Groningen, Maastricht, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Gouda, Enschede, Hilversum en Hengelo. Er zijn livestreams te vinden op facebook.com/PeaceCarillons/

Dagblad TROUW had een prachtig artikel over dit werk, de componisten en het instrument. Zie de link hieronder:

 
 

https://www.trouw.nl/cultuur-media/jet-schouten-bedwong-het-beest-van-ann-arbor-en-heeft-nu-diep-respect-voor-beiaardiers~bd358386/

 

Ook uw interviewer blijft in deze tijd heel dicht bij huis en sprak op gepaste afstand met Gerda Peters, stadsbeiaardier van Almere, Beverwijk en Voorburg. In Almere is dat een duobaan met Bauke Reitsma. Beiden bespelen zij wekelijks twee van de drie (!) torens in Almere die een beiaard en een automatisch spel rijk zijn.

 

Hoe is het in coronatijd om beiaardier te zijn?

‘Het klinkt nu misschien wat raar in deze crisis maar eigenlijk is het een goede tijd voor ons beiaardiers en de beiaardcultuur met veel positieve media aandacht daarvoor. Ik word overladen met verzoeken voor reportages van lokale, regionale en landelijk media.

Ten eerste: beiaardiers kunnen door blijven spelen als live-muzikanten en ten tweede: we kunnen veel betekenen voor de samenleving. Muziek verbindt en in muziek vind je alle emoties die we kennen. Sommige mensen zijn in deze tijd bang, depressief, boos of juist heel inventief en oplossingsgericht. Door muziek te spelen leveren we een positieve bijdrage aan de maatschappij om elkaar te bemoedigen en om er de moed in te houden.

Toen ik hoorde over de isolatie van bewoners in verzorgingstehuizen ontstond het plan om aan de bewoners, verzorgers en familieleden in de verzorgingscentra van Almere verzoeknummers te vragen. Zo ontstaat er een lijn naar buiten en laatst zag ik vanaf de toren in Almere Stad dat er bij het naastgelegen zorgcentrum ‘De Kiekendief’ mensen naar de toren stonden te kijken. Zij hadden vermoedelijk familie binnen met wie ze via een open raam contact hadden. Dat moet wel voor een verzoeknummer geweest zijn.

Ook in Beverwijk en Voorburg heb ik verzoeknummer programma’s gespeeld. 

De reacties hierop waren ontroerend en hartverwarmend.

Verder lever ik regelmatig een bijdrage aan ‘Luistertroost’ op ‘Kerklied Wiki’. Een korte meditatie over een kerkelijk lied met voorafgaand en aansluitend dit lied instrumentaal gespeeld.’

Is je repertoire hierdoor ook veranderd?

‘Ja, ik heb de afgelopen tijd door alle aanvragen ontzettend veel nieuwe muziek leren kennen. Bijvoorbeeld het nummer ‘We hoeven niet te hamsteren’ van Johnny & Jones uit 1940! 

Heb je samen met Bauke ook beleid afgesproken?

‘Ja, Bauke en ik doen alles in overleg. We hebben bijna dagelijks contact, onze samenwerking is heel goed. We haken beiden graag in op de actualiteit en hebben meer ideeën dan we kunnen uitvoeren. Als je samen bent kun je brainstormen. We maken plannen en verdelen de taken en speelbeurten. Ook hebben we duidelijk afspraken wie aanspreekpunt is voor welk onderwerp. 

Als één van ons beiden afwezig is neemt de ander de taken over.’

 

Hoe is het contact tussen jou en de gemeenten waar je speelt?

‘Dat verschilt per plaats: in Beverwijk en Voorburg verloopt het contact grotendeels via de bestuursleden van de plaatselijke beiaardstichtingen. Ook in die plaatsen ben ik, ondersteund door zeer enthousiaste bestuursleden, heel actief op veel gebieden en wordt het carillon bij diverse culturele evenementen betrokken. In Almere is het contact met alle gemeentelijke collega’s bijzonder intensief doordat wij daar als stadsbeiaardier ook automatisch beleidsmedewerkers cultuur zijn. 

Almere is erg betrokken bij de beiaardcultuur. De link naar de historie is voor zo’n nieuwe stad opvallend: ook voor archeologie is hier veel belangstelling.’

Jullie mogen voorlopig geen concerten meer organiseren..

‘Jawel hoor, alleen staat het nu in Almere even stil omdat de Goede Rede concertserie i.v.m. de Corona maatregelen geen doorgang kan vinden. 

Vroeger organiseerden we een serie met zomeravondconcerten maar de laatste tijd combineren we de carillonconcerten met concerten die in de ‘Goede Rede’ worden gehouden. Dat zijn concerten waar grote namen optreden. In deze samenwerking verzorgt de beiaard het voorprogramma. Op deze wijze bereiken we een veel groter publiek. Een publiek dat anders waarschijnlijk niet in aanraking zou zijn gekomen met beiaardmuziek. Veel concertbezoekers komen nu vroeger naar de ‘Goede Rede’ om ook het beiaardconcert te horen. We kiezen altijd een gastbeiaardier waarvan wij denken dat hij of zij een programma kan samenstellen dat goed aansluit bij het concertprogramma van de desbetreffende avond. Ik hoor van ‘nieuw’ publiek dat zij verbaasd zijn dat je zó genuanceerd op een carillon kunt spelen en dat het een volwaardig muziekinstrument is.

In Beverwijk start de serie zomeravondconcerten op maandag 15 juni en in Voorburg start de zomerserie op zaterdagmiddag 15 augustus. Zie voor alle data en tijden mijn website: www.gerdapeters.nl .‘

Staan er voor het najaar, of volgend jaar, als alles weer wat genormaliseerd is, in Almere nog evenementen op het programma?

‘Jazeker. Zoals ik al zei bruisen Bauke en ik van ideeën.

Dit najaar hopen we in samenwerking met de Stichting Carillons Almere nog een aantal concerten te kunnen organiseren. Ook zijn we bezig met een plan voor een collegiale inspiratiedag.

En last but not least: het grote jubileumfeest voor het carillon in Almere Haven dat dit voorjaar zou plaatsvinden is verplaatst naar 10 april 2021. 10 april 1980 is het instrument officieel in gebruik genomen.

Zet het alvast in de agenda want het belooft een prachtig evenement te worden! De stichting had alles al bijna klaar voor dit jaar toen helaas de crisis roet in het eten gooide…

Graag wil ik mijn interview afsluiten met mijn dank uit te spreken aan alle bestuursleden van alle plaatselijke stichtingen waar ik mee samen werk. Zonder hun enthousiaste inzet zou er veel minder bereikt kunnen worden!,

Dank je wel Gerda voor dit bevlogen verhaal!

 

Dick Klomp