Sinds de oprichting in 1918 heeft de Koninklijke NKV een belangrijke opdracht: beschermen, bewaren en verspreiden van de beiaardcultuur. De enthousiaste promotie van de beiaard heeft duidelijk resultaten gehad.

In veel steden en dorpen zijn nieuwe carillons gekomen en de belangstelling voor klokken en het carillon is toegenomen. De Koninklijke NKV levert al 100 jaar een wezenlijke bijdrage aan de instandhouding en uitbreiding van dit culturele erfgoed. De liefde en het draagvlak voor de beiaardcultuur ligt in de lokale gemeenschap, in de dorpen en de steden. Het ontwikkelen en behouden van voldoende draagvlak bij een breed publiek is cruciaal voor de beiaardcultuur. De Koninklijke NKV zal zich steeds meer ontwikkelen als een netwerkorganisatie, waar mensen die de beiaard en klokken een warm hart toedragen, elkaar ontmoeten.