In de voorgaande jaren werd het gebruikelijke Sint Martinusconcert op 11 november in de Martinikerk gehouden. De stichting Martini Beiaard Groningen was er de afgelopen jaren steeds bij betrokken. Dit onder andere door de medewerking van beiaardier Auke de Boer.

Dit jaar is het anders. U kunt de afgelopen week opgenomen concert-film thuis bekijken op PC, laptop, tablet of uw Smart-TV! Dat kan op drie manieren:

1.      Door op woensdag 11 november om precies 12.45 uur te klikken op deze link: https://youtu.be/ZkbEhTZcAAc  (of nadien op deze link te klikken). Als u het op dat tijdstip niet goed uitkomt kunt u ervoor kiezen om op een later moment via dezelfde link te zien en te beluisteren.

2. Op OOG TV wordt het concert op dezelfde datum en tijd eenmalig uitgezonden en kunt u het via uw TV bekijken en beluisteren.

3. Ook op onze website kunt u een link vinden voor deze film. www.martinicarillon.nl

Medewerking wordt verleend door Eeuwe Zijlstra, organist, Auke de Boer, stadsbeiaardier, en koor en orkest van de Groningse Schoolvereniging o.l.v. Marcel den Os. De film werd geproduceerd  zijn door Willem Hoiting, .We hopen dat u dit jaar thuis kunt genieten van deze concertfilm. 

Willem Hoiting - november 2020

2020: 40 jaar carillon Goede rede toren, Almere, reden voor ……...een  “Inspiratie dag” .

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat het carillon van de Goede Rede toren in gebruik werd genomen. Het jubileum dat al op 13 juni met een feestprogramma uitgebreid gevierd werd, vormde een mooie aanleiding om dit jaar de “inspiratie dag” voor beiaardiers  in Almere Haven te houden.

Maandag 5 oktober was een koude, regenachtige dag met bovendien beperkende maatregelen die verband hielden met het rondwarende Corona-virus. Niet de meest uitgelezen dag om een bijeenkomst te houden. Toch waren er zo’n twintigtal beiaardiers aanwezig in Almere Haven, die allen persoonlijk verwelkomd werden door Dick Klomp, voorzitter van de Stichting Carillons Almere.

Het programma begon met een concert op de toren van de Goede Rede kerk door de twee beiaardiers van Almere: Gerda Peters en Bauke Reitsma.

Composities van Joop Stokkermans en Dick Klomp uit respectievelijk 1996 en 2016 werden als eerste ten gehore gebracht. Beide componisten hadden Flevoland in gedachten toen ze deze muziek op papier zetten. Joop Stokkermans kreeg de opdracht om een compositie voor beiaard te maken van de provincie Flevoland, met als doel de beiaardcultuur aldaar te bevorderen. Zo ontstond de Flevolandsuite. Dick Klomp schreef zijn Pampushoutwals met in gedachten Pampushout, een bos bij Almere.  

Het concert werd afgesloten met de sonate voor beiaard (1987) van Mathieu Dijker, geschreven voor het carillon van de Lichtboogtoren in Almere stad.

Na het concert werd het programma voortgezet in de kerk: de mooie grote kerkzaal leende zich uitstekend voor de twee lezingen, gehouden door de stadsgids Marie-Josée Röselaers en Christiaan Winter. Marie-Josée Röselaers vertelde boeiend over het ontstaan van Almere, waar zij vanuit Amsterdam naar toe verhuisde. De vele foto’s en opnamen gaven een goede indruk van de taak waar de architecten zich voor gesteld zagen, de ontwikkeling van de bouwwerkzaamheden en de reacties van de eerste bewoners.

Christiaan Winter hield een lezing over Willem Vogel, wiens honderdste geboortedag dit jaar herdacht wordt. Zijn composities voor beiaard kwamen natuurlijk aan bod, maar even interessant was het tijdsbeeld dat in de lezing naar voren kwam, evenals de betekenis die Willem Vogel heeft gehad voor het klankidioom van de liturgische muziek van de Hervormde kerk. Heel wat kerkgangers zullen zich zijn naam herinneren in verband met zijn liederen die opgenomen zijn in het Liedboek voor de kerken, memoreerden Christiaan en ik na afloop van zijn lezing.

Vervolgens konden de deelnemers terecht bij een Ethiopisch restaurantje dat speciaal voor dit gezelschap zijn deuren had geopend. Met het carillonconcert uitgevoerd door Christiaan Winter en Bauke Reitsma werd het programma besloten. De composities van Willem Vogel vormden een mooi vervolg op de lezing van Christiaan. Opus 1, bestaande uit een ricercare en bagatella, werd nooit uitgegeven. Als verassing kreeg iedereen een exemplaar als herinnering aan deze inspirerende dag. Hulde aan het bestuur van Stichting Carillons Almere en de beide stadsbeiaardiers!

Utrecht, oktober 2020                                                 Gerdien Tanja

 

Foto via https://www.facebook.com/Stadsbeiaardiers-Almere-794463977400668/

Dankzij steun van het Universiteitsfonds en Vrijhof Cultuur kunnen Esther Schopman en Hylke Banning weer beginnen met beiaardlessen op het carillon van de campusbeiaard. De eerste 6 leerlingen zijn medewerkers, studenten en alumni van de UT. 

De beiaardstudenten kunnen beginnen op het oefenklavier in Vrijhof Cultuur maar als snel zullen ze de toren in mogen. De studenten zullen toewerken naar een kerstconcert op de campusbeiaard en op het Enschedese stadscarillon.

Op de nieuwswebsite van de Universiteit Twente, U-today staat een leuk artikel over de beiaardlessen.  

Ook erg leuk om te beluisteren is dit korte radio interview met Esther Schopman in de radiouitzending van Haandrikman! op NPO5 vandaag (15-9-2020). 

 

Op steeds meer plekken in Nederland wordt, tegen de Coronaverdrukking in, het concertleven weer hernomen. Dat gebeurt met in achtneming van de regels van het RIVM: zitten is verplicht, zitplaatsen zijn op veilige afstanden van elkaar opgesteld, aanmelden en inschrijven vóór het concert.

Ook in de Eindhovense St. Catharinakerk begint op zaterdag 5 september om 15.00 uur de zaterdagse concertserie weer, de serie die al jarenlang bestaat onder de naam Muziek in de Cathrien. Dit eerste concert heeft als titel De wereld van Jehan Alain. Van deze jong gesneuvelde Franse componist klinkt o.a. de Messe Modale en septuor uit 1938. Naast Alain klinken onder meer Jan Langlais en Gabriel Fauré. Bezetting: twee vocale solisten, een fluitist, een strijkkwartet en orgel. Leiding is in handen van de Eindhovense stadsorganist Ruud Huijbregts.

Bijzonder is dat de Eindhovense stadsbeiaardier, Rosemarie Seuntiëns, een uitdrukkelijke plaats heeft in de gehele serie concerten.

Iedere eerste zaterdag van de maand neemt zij om 14.25 uur plaats achter het klavier van de zware Philipsbeiaard in de noordelijke toren van de Cathrien, om gedurende een half uur klokkenmuziek te laten horen die het ‘binnenprogramma’ inleidt. Zij kiest daarbij steevast een repertoire dat geïnspireerd wordt door wat de musici ‘beneden’ ten gehore gaan brengen. Middels een aantal luidsprekers is de carillonmuziek ook binnen in de kerk te beluisteren en de concertgangers krijgen haar programma in handen, zodat ze weten wat ze horen. Op 5 september zal Rosemarie muziek spelen van een aantal componisten waaruit Jehan Alain muzikaal is voortgekomen: César Franck, Gabriel Fauré, en Jacques Ibert.

Voor meer informatie en kaarten: zie de link hieronder.

https://www.muziekindecathrien.nl/concert/de-wereld-van-jehan-alain/

 

Den Haag werd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog officieel bevrijd op 8 mei 1945. De plaquette in de noordmuur van de Grote Kerk herinnert daaraan.

De compositie Towards Victory werd in opdracht van het Haagse Gemeentebestuur geschreven door de Haagse componist Roel van Oosten in het kader van de landelijke herdenking ‘75 jaar bevrijding’. Op 8 mei 2020 ging - na de kranslegging bij de plaquette rond 11.00 uur - de compositie in première, op de beiaard van de Grote Kerk uitgevoerd door stadsbeiaardier Gijsbert Kok.


Toelichting door de componist: ‘De Engelse titel refereert aan onze Engelstalige bevrijders, maar geeft ook aan, dat er een weg moet worden afgelegd om de overwinning en bevrijding te bereiken. Het sleutelwoord hierbij is volharding. Dit gegeven wordt muzikaal uitgedrukt door een steeds terugkerend ritmisch motief, veelal in de baspartij, waarboven de melodie gevarieerd wordt. Terwijl deze volhardende beweging doorgaat, neemt de intensiteit van het stuk geleidelijk toe. Hierbij steeds gebruikmakend van mineurklanken, die goed klinken op een carillon, gezien de stemming van de klokken. Uiteindelijk mondt dit uit in de overwinning, hetgeen muzikaal verbeeld wordt door de overgang van mineur naar een majeur toonsoort: Towards Victory!‘

Het werk (11 pagina’s en met een moeilijkheidsgraad van 3-4 op een schaal van 5) is te bestellen via de mail of via zijn website. De prijs binnen Europa is € 13,65 (inclusief verzendkosten).

Richard de Waard, stadsbeiaardier van Rotterdam, zoekt en speelt veel liedjes die behoren tot het cultuureigene van de gemengde bevolking in zijn stad. Dat begint op te vallen: zo speelde hij laatst een bekend Turks liedje dat door een buurtbewoonster herkend werd. Zij nam het op en stuurde het ogenblikkelijk naar familie in Turkije. De rest van het verhaal laat zich raden: Richard is momenteel in Turkije de populairste musicus uit ons land! Proficiat, Richard!

Wil je het complete verhaal lezen: klik op de link.

https://www.facebook.com/376828305760772/posts/2773129509463961/?d=n