Hylke Banning, stadsbeiaardier van Oldenzaal sinds 1992, wist niet wat hem overkwam toen hij het licht aandeed op het gewelf van de toren van de St. Plechelmusbasiliek. Een tribune vol mensen die hem onder luid applaus welkom heette. Hylke was naar de toren gelokt om collega Esther Schopman de nieuwe Plechelmus-klok te laten zien. Het duurde even tot het tot Hylke doordrong dat er toch wel iets heel bijzonders aan de hand was en dat hij de hoofdrol speelde. Het dagblad Tubantia schreef een dag later: “ Stadsbeiaardier Hylke Banning bespeelt carillon van Oldenzaal nu als Ridder in de Orde van Oranje Nassau”.

Nadat hij Hylke de versierselen had opgespeld gaf burgemeester Patrick Welman een overzicht van het vele werk dat Hylke als stadsbeiaardier, de afgelopen 30 jaar heeft verzet, in Oldenzaal. Hylke is niet alleen musicus, hij is ook organisator, aanjager en ambassadeur van de beiaard. Naast zijn wekelijkse bespelingen organiseert Hylke concerten met lokale ensembles, onderhoudt hij de website van de St. Plechelmusbasiliek, verzorgt hij rondleidingen en werkt hij enthousiast mee aan educatieve projecten en lokale festiviteiten.

Hylke 1

Hylke was de trekker van de gieting van de Plechelmus-klok, de grootste en zwaarste luidklok van Overijssel, die in 2020 is gegoten en een jaar later in de toren is gehangen. Dat alles niet zonder resultaat: de Oldenzalers zijn trots op hun basiliek, hun toren, hun klokken, hun beiaard. Hoe groot het draagvlak voor de beiaard en de klokken in Oldenzaal is, bleek wel bij de feestelijk ontvangst en de plechtige wijding van de Plechelmus-klok in september 2021. De klok kreeg een warm onthaal: een platte kar met de klok, voorafgegaan door een harmonie, in een optocht, met oldtimers en koetsen. Mensen liepen massaal uit om de klok te zien. Zo werd het een beetje carnaval in september.

Hylke is niet alleen actief in Oldenzaal. Ook binnen de beiaardwereld heeft Hylke zijn sporen verdiend. Meer dan 30 jaar is hij landelijk actief als (bestuurs-)lid van de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging (KNKV). In 2000 heeft Hylke de eerste website van de KNKV gebouwd die tot 2019 in de lucht is geweest. Als webmaster was hij ook actief betrokken bij de vernieuwde website van de KNKV in 2019. Hylke maakt nog steeds deel uit van de redactie van de KNKV website.

Hylke 2    Hylke 4

Naast bestuurslid van de KNKV was Hylke van 2004 tot 2020 adviseur, vrijwillig beiaardier en redacteur bij Beiaardcentrum Nederland (BCN). Ook in de internationale beiaardwereld is Hylke al jaren actief. Van 1996 tot 2008 was hij secretaris van de World Carillon Federation (WCF), een koepelorganisatie van 32 landen waar de beiaardcultuur beoefend wordt. In de periode 2000-2017 heeft Hylke de website voor de WCF als webmaster onderhouden. Daarnaast is hij sinds 2017 vice-voorzitter van de WCF.

Toch blijft er naast al die bestuurlijke activiteiten nog tijd over om samen met collega Esther Schopman, stadsbeiaardier van Enschede het Twentse beiaard duo “Hemmel & Eerde” te vormen, waarmee ze sinds 1991 optreden. In 2020 hebben ze samen de ooit door hun beider leraar Karel Borghuis opgerichte Campus Beiaard Kring weer opgestart, waarbinnen ze beiaard lesgeven aan studenten, alumni en medewerkers van de Universiteit Twente. Ze hebben plannen om de beiaardcultuur in Twente een nieuwe impuls te geven via stichting De Twentse Beiaard, waarvan Hylke sinds 1990 bestuurslid is en sinds 2003 samen met Esther Schopman, voorzitter en secretaris. Ook deze stichting is ooit in het leven geroepen door Karel Borghuis.

Hylke Banning is een bijzondere beiaardier. Naast zijn reguliere fulltime baan beoefent hij het vak van beiaardier, een nevenfunctie, als een hoofdfunctie. Al deze activiteiten, zijn grote liefde voor het instrument en voor de beiaardmuziek, en bovenal zijn grote inzet voor het culturele erfgoed maken Hylke Banning tot een “supervrijwilliger”. Vrijwilligers zetten zich, al meer dan 100 jaar, zowel in Nederland als in ruim 30 andere landen, in voor het behoud en de versterking van de beiaardcultuur.

De beiaardcultuur, in Nederland en wereldwijd, kan slechts voortbestaan dankzij de onvermoeibare inzet van vrijwilligers zoals Hylke Banning.

Hylke 3

 

Op maandag 25 april is het eerste prototype van een nieuw muziekinstrument, de Doe-beiaard gepresenteerd aan de Nederlandse beiaardiers en musici. Aan Lydia Vroegindewij, organist en pedagoog en “moeder van het Doe-orgel”, de eer om de Doe-beiaard te onthullen. Lydia heeft ruim 10 jaar geleden samen met een orgelbouwer het concept van het Doe-orgel ontwikkeld. De Doe-beiaard is een vervolg op het succesvolle “Doe-orgel”, waarvan er inmiddels 150 staan wereldwijd.

Doe beiaard 25042022 b

De Doe-beiaard is een klein instrument, dat in twee kisten geleverd wordt, die samen, de een op de ander, een toren vormen. In de toren hangen 13 bronzen klokken. In de toren ligt daarnaast het materiaal dat je nodig hebt om de toren en de beiaard daarin af te bouwen. Dat afbouwen begint met het monteren van de houten klavierstokken in het frame. Daarna wordt de verbinding gemaakt tussen het klavier en de klokken door het aansluiten van de draden, klepels en repetitieveren. Ook galmborden, uurwijzers, torenspits en t’ haantje worden niet vergeten.

Eerste prototype Doe Carillon

Het resultaat van al die inspanning: een miniatuur toren met een prachtige beiaard, waarop gespeeld kan worden. Het instrument is ook geschikt voor samenspel met andere instrumenten en nodigt uit om er bij te zingen of om erop te improviseren.

De Doe-beiaard is allereerst een project voor kinderen in de bovenbouw van het basis onderwijs (groep 5tot 8). In een bijgevoegde lesbrief wordt uitgelegd wat een beiaard is en hoe die ontstaan is. Daarnaast worden suggesties worden gedaan voor lessen over o.a. geluid, techniek, taal. Na afloop van het project weten de kinderen ongetwijfeld wat het spreekwoord “dat klinkt als een klok” betekent.

Het leuke van dit project is dat kinderen de Doe-beiaard zelf in elkaar kunnen zetten. Het team dat dit instrument ontwikkeld heeft, heeft zich van meet af aan afgevraagd hoe de beiaard vanuit de hoge toren naar het publiek, naar de kinderen, te brengen. Zo kunnen de kinderen niet alleen hun eigen toren bouwen, maar er ook een echt allerlei liedjes op spelen. Alles wijst zich bijna vanzelf en de bijgeleverde instructiekaarten helpen de kinderen snel op weg. Voor het bouwen hebben de losse onderdelen bovendien een gekleurde markering, zodat direct zichtbaar is wat bij elkaar hoort. Dat kan allemaal op de Doe-beiaard en daarom heet het nieuwe muziek instrument ook “Doe-beiaard”.

De Doe-beiaard is ontworpen en gebouwd door een team van vakmensen. De grootste uitdaging van het project was: geschikte klokken te vinden. Bronzen klokken zijn zwaar, de kleinste klokjes wegen al snel 10 kilo. Dat is te veel gewicht voor een bouwpakket voor het onderwijs. Bovendien is het niet veilig voor kinderen. Er zijn handbellen getest, evenals klokken van ander materiaal, maar allemaal zonder het gewenste resultaat. Om het probleem van het gewicht op te lossen is een nieuw type klok ontworpen. Waar een normale bronzen klok van een bepaalde toonhoogte al snel 10 kilo weegt, wegen deze bronzen klokjes 2 kilo. Nooit eerder werden zulke lichte en toch goed klinkende bronzen klokken ontworpen en gegoten. Dat maakt de Doe-beiaard een baanbrekend instrument.

Klok Doe Carillon met tekst randversiering en kindertekening

Met de Doe-beiaard krijgen de beiaardiers een handzaam en toegankelijk muziekinstrument tot hun beschikking dat niet alleen in het onderwijs gebruikt kan worden. Ook het culturele erfgoed, de beiaardcultuur, kan ermee bij een breed publiek onder de aandacht worden gebracht. Iedereen kan zo een beiaard van dichtbij zien zonder dat daarvoor een hoge toren te beklimmen. De Doe-beiaard kan daarnaast ingezet worden bij lezingen, voorstellingen, braderieën, tijdens Open monumentendag en de Open torendagen en nog veel meer activiteiten.

PHOTO 2022 03 11 10 06 54

De Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging (KNKV) heeft het ontwerp en de bouw van de Doe-Beiaard geheel in eigenbeheer uitgevoerd. Dankzij de inzet van het bouwteam en vele vrijwilligers is het mogelijk om dit unieke project verder uit te rollen.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan dit unieke project, dan kunt U een gift overmaken naar rekening NL75 INGB 0000 1662 86 van de KNKV onder vermelding van “Gift Doe-beiaard”. Bij voorbaat hartelijk dank

Het project Doe-beiaard is mede mogelijk gemaakt door het Fonds Cultuurparticipatie en het PBCFonds op naam: Lydia Vroegindeweij Fonds.

PBC05 FONLogo Lydia Vroegindeweij Fonds 154px breed v1Cultuur Participatie

ASTEN — Niet alleen de Koninklijke Nederlandse klokkenspel-Vereniging (KNKV) levert al meer dan 100 jaar een wezenlijke bijdrage aan de instandhouding en uitbreiding van de beiaard en de beiaardklank, ook Museum Klok en Peel in het Brabantse Asten is daar dagelijks mee bezig. Museum Klok & Peel initieert al jaren educatieve projecten voor het basisonderwijs. Meestal gericht op scholen in de directe omgeving van het museum.  Het museum zegt daar over: “in coronatijd is door de afdeling Educatie samen met externe deskundigen een educatiepakket uitgewerkt. Ze hebben het ‘Heavy Metal! I Hoor de klokken luiden ‘genoemd om de klok- en beiaardcultuur te laten aansluiten op de belevingswereld van hedendaagse jongeren “.

Museum Klok & Peel doet dat verhalenderwijs. Waar je ook woont in Nederland of België, altijd zijn er carillons of luidklokken in de buurt waar mooie verhalen achter schuil gaan. Die verhalen worden verteld. In het online erfgoed educatieproject is een school-breed programma gemaakt. Van de kleuters tot de 12-jarigen, allemaal kunnen ze er hun voordeel mee doen. Dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Fonds voor Cultuurparticipatie en VSB fonds en mede daardoor kan dit educatiepakket gratis worden aangeboden.

In dit artikel een tweetal interviews. Allereerst met Luc Rombouts vanuit de beiaardierswereld en daarna met Wouter Bierings, leerkracht en actief in de pilot-fase van het project Heavy Metal. Tot slot volgt nog een uitleg hoe het project praktisch in z’n werk gaat met een link naar de website van museum Klok en Peel.

Netherlands Carillon

Als gepassioneerd pleitbezorger van de beiaardcultuur was Luc een van de aanjagers van Heavy Metal! | Laat de klokken luiden. Aan hem de vraag: wat doet de klok en beiaardcultuur in het onderwijs? Rombouts: “Twee à drie jaar geleden stond de Singing Bronze Foundation mede aan de wieg van het project ‘Laat de klokken luiden’. Ik was toen curator van de expositie Klokken voor Amerika die te zien was in Museum Klok & Peel in het kader van de restauratie van het Netherlands Carillon Arlington. De eerste insteek was een educatieprogramma ontwikkelen rond het Netherlands Carillon. Mede dankzij de succesvolle subsidieaanvraag is het project inhoudelijk breder geworden. Nu dekt het de beiaardcultuur in het algemeen.”

Wat is er zo speciaal aan de beiaardcultuur van de Lage Landen?

Rombouts: “In veel kunsttakken hebben de Lage Landen geëxcelleerd, maar de meest originele bijdrage van onze regio aan de internationale cultuur is de beiaard. Het is daarom verrassend hoe weinig kennis de bevolking over het algemeen heeft over dit muzikale erfgoed uit eigen land. En dat terwijl het klankbeeld van de Lage Landen nog steeds sterk wordt bepaald door beiaardmuziek. Voor velen is die zo vanzelfsprekend dat ze er niet meer bij stilstaan. Deze situatie smeekt om een sterk educatief antwoord.”

Foto: Luc Rombouts vertelt graag over klokken en beiaarden.

Waarom al in het primaire onderwijs?

Rombouts: “Succesvolle educatie start altijd in het basisonderwijs. Op jonge leeftijd zijn kinderen zeer ontvankelijk voor nieuwe belevingen. De beiaard biedt die: je beklimt een toren, je kunt enkele nootjes muziek spelen voor een hele stad, de beiaardier kan jouw lievelingslied over de stad laten weergalmen. Kortom, de sterke beleving van de beiaardcultuur zal de kinderen een positieve houding geven tegenover dit erfgoed.“

“Meester, hoe schrijf ik een klank op?”

Die vraag kreeg Wouter Bierings van zijn leerlingen bij het werken met Heavy Metal. Wouter wist het ook niet en stelde de tegenvraag: hoe zou jij het doen? ierings is leerkracht van groep 6-7-8 (tien- tot twaalfjarigen) van openbare basisschool De Horizon in Asten, de pilotschool voor het erfgoedproject ‘Heavy Metal!| Hoor de klokken luiden’. Deze school heeft cultuur-en erfgoededucatie hoog in het vaandel staan en koos ervoor het project school-breed uit te voeren. Alle klassen inclusief de kleuters gingen nieuwsgierig aan de slag.

Positieve ervaringen

Wouter is erg enthousiast over het project en raadt leerkrachten aan om het vooral op te pikken. Bierings somt zijn positieve ervaringen op: “Het aanbod is breed en divers, er valt veel te ontdekken en te experimenteren, de lesstof roept verwondering op: waarom klinkt een klok van brons het best? Er zijn wisselende creatieve activiteiten, zoals het gieten van een klokje of via de spelsituatie ‘de battle van de beiaardiers’, de leerlingen onderzoeken: hoe bouw ik een stevige klokkentoren, welke klanken kan ik maken met potten, pannen, bellen etc.? Er wordt een beroep gedaan op verschillende competenties zoals samenwerken, presenteren, onderzoeken, het stellen van vragen en het samenvatten. Het project is makkelijk in te zetten en het vergt weinig voorbereiding voor de leerkracht. Wouter tot slot: “Als ik zelf door Asten loop en de voorslag van de klokken hoor, vraag ik me intussen ook af: wat is dat voor geluid? Dan wil ik daar meer van weten en vind ik de antwoorden in Heavy Metal!”

Foto: Leerkracht Wouter Bierings is enthousiast over het erfgoedproject Heavy Metal.

Hoe werkt Heavy Metal! | Hoor de klokken luiden in de praktijk?

Museum Klok & Peel Asten heeft ‘Heavy Metal!|Hoor de klokken luiden’ ontwikkeld om alle klassen van het basisonderwijs op een pakkende manier vertrouwd te maken met (cultureel) erfgoed. De makers willen met ‘Heavy Metal!’ onderwijsgevenden ontzorgen. Daarom omvat het leergebied in het online erfgoedproject voor alle klassen taal, rekenen/wiskunde, techniek, muziek, aardrijkskunde, geschiedenis, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. De erfgoedlessen zijn afgestemd op vier leeftijdscategorieën: de kleuters t/m 6 jaar, de zes- tot achtjarigen, de acht- tot tienjarigen en de oudste 2 klassen van het basisonderwijs. De lessen staan kant en klaar online. Wil een bepaalde klas het volledige project meedraaien, dan vult ze er ongeveer 4 weken mee. De ervaring heeft uitgewezen dat in die tijdspanne de interesse van de leerlingen gemakkelijk is vast te houden. Men kan deelnemen met de hele school, maar ook met een enkele klas. Men kan er ook voor kiezen om losse lessen te geven.

Illustratie: Een voorbeeld van een werkblad uit het educatiepakket Heavy Metal

Hoe deelnemen?

Voor meer informatie verwijzen we u naar de volgende website van Museum Klok en Peel:  www.museumklokenpeel.nl/heavy-metal 

NIJKERK — Op uitnodiging van de Nijkerkse Klokkenspel-Vereniging hield de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging (KNKV) op 25 april 2022 haar Algemene Ledenvergadering in Nijkerk. Daarmee werd een oude traditie in ere hersteld, die mede als gevolg van de coronapandemie een aantal jaren onderbroken was. Het was gebruikelijk om regelmatig een activiteit, ALV of beiaardconcours, te organiseren op een speciale locatie, zoals Doesburg, Breda, Zwolle, Kampen of Amersfoort. Het bezoek aan Nijkerk was meer dan de moeite waard. In de eerste plaats omdat de Nijkerkse Klokkenspel-Vereniging, opgericht in 1928, een van de oudste en grootste verenigingen van Nederland is.

Je kunt het bijna niet missen als je Nijkerk binnen rijdt, de opvallende witte toren van de Grote Kerk, die stamt uit 1776. Al eeuwen beeldbepalend voor Nijkerk. In deze monumentale toren staat een al even monumentale beiaard die in 1777 gegoten is door Andreas Jozef van den Gheyn uit het Belgische Leuven. Van den Gheyn kreeg de opdracht om  naast drie grote klokken, die al in de toren hingen, 32 klokken bij te gieten voor een volwaardige beiaard. Uiteindelijk werden er 34 klokken bij gegoten omdat Van den Gheyn er twee kleine klokjes gratis bij gaf. Van den Gheyn was onovertroffen in het gieten van kleine klokjes. Zo kreeg Nijkerk in 1777 een wonderschone beiaard van 37 klokken, die meteen in de categorie "fraayste klokkenspellen van de Republiek" kwam.

Sinds 2004 telt Nijkerkse carillon 51 klokken. Na de Tweede wereldoorlog is de beiaard uitgebreid naar vier octaven, 47 klokken. In de loop der jaren zijn daar nog een aantal klokken gekomen waar onder de grote “bevrijdingsklok”  in 1995.

Na het warme onthaal met carillonconcert  op deze historische beiaard in Nijkerk  werd vervolgens  een bezoek gebracht aan muziekhandel Verhoog. Dat was niet zonder reden.  In de etalage van Verhoog staat sinds enige maanden een uniek muziekinstrument, het enige in zijn soort ter wereld:  het oefenklavier van Johan van Rootselaar. Dit oefenklavier is vorig jaar letterlijk uit “de mottenballen” gehaald en gerestaureerd. Bewegende delen zijn weer in het vet gezet, het “onderbroek” elastiek is vervangen door eigentijdse materialen, onderdelen die aangetast waren door houtworm zijn vernieuwd. Al met al heeft het unieke historische instrument de tand des tijds uitstekend doorstaan. Dat bleek wel toen, na de uitleg van de restaurateur dit bijzondere klavier zelfs bespeeld mocht worden en dat deden de aanwezige beiaardiers maar al te graag.
Jo van Rootselaar3 1978
Johan van Rootselaar in 1978

Beiaardiers moeten oefenen, maar dat kan niet op de beiaard in de toren, omdat dat tot overlast voor omwonenden kan leiden. Om dat probleem op te lossen verzon Johan van Rootselaar een list. Van Rootselaar  was al organist van de Kruiskerk in Nijkerk toen hij de opleiding voor beiaardier volgde. Hij bouwde zijn eigen unieke oefenklavier, dat door middel van  een mechaniek aan de achterkant, eenvoudig voor een pianoklavier geplaatst kon worden. Niet alleen de beiaardiers in de etalage van Verhoog keken er vol verbazing naar deze bijzondere oplossing. Dit hadden ze nog nooit gezien. De afgelopen maanden hebben verschillende mensen, die nog les hebben gehad op dit bijzondere instrument, zich gemeld bij muziekhandel Verhoog.

Oefenklavier Jo van Rootselaar Muziekhandel Verhoog

Oefenklavier Johan van Rootselaar


Het plan is om het oefenklavier met piano op de eerste verdieping van de toren van de Grote Kerk te plaatsen. Op deze manier wordt weer een stukje toegevoegd aan de rijke historie van de beiaardcultuur in Nijkerk.

Zo werd ondanks de regen, de stevige wind en de kou op de luisterplek maandag 15 april toch een mooie warme beiaard dag in Nijkerk voor de liefhebbers van monumenten en historische instrumenten.

NEDERLAND — Op woensdag 27 april 2022 viert Koning Willem-Alexander zijn verjaardag in Maastricht. Heel Nederland viert met hem mee. Op deze Koningsdag 2022 leveren ook de beiaardiers wederom een belangrijke bijdrage. De hele dag klinken passende beiaardklanken op deze “Dag van Verbondenheid”.

Het carillon heeft als oudste instrument van de openbare ruimte door de eeuwen heen een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse samenleving. Bij vreugde en verdriet, in vredestijd en tijdens oorlog en bezetting klonk het carillon. Het carillon dat wel de "stem van de stad" genoemd wordt, vertolkt de gevoelens van de bevolking. Het carillon is een laagdrempelig instrument dat mensen met verschillende culturele achtergronden bereikt en daarmee is het bij uitstek een instrument dat mensen verbindt.

Verbondenheid staat centraal op Koningsdag 2022. In de afgelopen jaren heeft zo ook het carillon tijdens de Coronacrisis, bij de viering van 75 jaar Vrijheid, op Koningsdag en Bevrijdingsdag, deze verbindende rol met verve vervuld.

Wij lichten nog twee zaken in het bijzonder uit:

Kinderen voor Kinderen - FitTop10

Op het speelprogramma staan, naast passende muziek, tal van kinderliedjes met onder andere het nieuwste Koningsspelenlied “FitTop10”, het “Kinderen voor Kinderen”-lied van dit jaar. Dit is speciaal geschreven voor de tiende editie van de Koningsspelen, met als thema ”voel je fit”. Zie het persbericht hier. De bladmuziek is hier te vinden.

Koningsdagconcert 2022

Koningsdag 2022 2

De beiaard is op Koningsdag 2022 niet alleen door het gehele land live te horen, maar ook tijdens het officiële Koningsdagconcert voor Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima, dat op woensdag 27 april om 20.30 uur op NPO wordt uitgezonden. Frank Steijns opent het Koningsdagconcert op het stadhuiscarillon van Maastricht. Hij sluit het concert af met zijn mobiele carillon, en dan in samenspel met onder andere de gebroeders Jussen op piano en de violiste Liza Ferschtman.

Koningsdag 2022 1

Namens de KNKV wensen we u een mooie Koningsdag toe, in verbondenheid met elkaar.

AMSTERDAM — Met de oproep om “de tijd in de gaten te houden” opende buurtbewoonster en een van initiatiefnemers Greetje van der Krieke de feestelijke bijeenkomst in de Zuiderkerk te Amsterdam. Tijd stond centraal op deze bijeenkomst waarin we terugreisden in de tijd tot 1643. Het eerste jaartal dat vermeld op het beiaardiersbord dat op zaterdag 26 maart 2022 werd onthuld door buurtbewoners en de vertegenwoordiger van de gemeente Amsterdam, afdeling Vastgoed.

Het initiatief voor het beiaardiersbord werd genomen door Nieuwmarktbuurtbewoner Henri van Poll en stadsbeiaardier Gideon Bodden. Zij werden geïnspireerd door het al bijna een eeuw oude beiaardiersbord in de Oudekerkstoren. Samen met twee andere buurtbewoners, Marten en Greetje van der Krieke, gingen zij op zoek naar sponsoren, een timmerman en een handschilder. Het beiaardiersbord is na de onthulling overhandigd aan de gemeente Amsterdam die ervoor zorgt dat de torens, de carillons en óók het beiaardiersbord, in topconditie worden doorgegeven aan de volgende generaties Amsterdammers.

In de Zuiderkerk werd stilgestaan bij de betekenis die de carillonmuziek voor de inwoners heeft, eeuw na eeuw, bij oorlog en vrede, en hoe de muziek van de stadsbeiaardiers ongemerkt generaties en mensen met elkaar verbindt. Ook nu, in 2022 kan het carillon deze functie vervullen voor bijvoorbeeld vluchtelingen uit de Oekraïne, die op het carillon een vertrouwde melodie horen en herkennen.

Sinds 1614 hebben generaties bewoners van de Nieuwmarktbuurt geleefd onder de klokkenklanken van de Zuidertoren. Wie waren die anonieme stadsmuzikanten, klokkenisten, die sinds 1643 de Zuidertoren met haar carillon hebben doen zingen? Het beiaardiersbord geeft antwoord op deze vragen, vanaf Sijbrandt van Noordt de eerste beiaardier tot aan Gideon Bodden en Boudewijn Zwart, de huidige beiaardiers. De bewoners van de Nieuwmarktbuurt hebben met elkaar het bord gefinancierd bijvoorbeeld uit inkomsten van filmopnames op de Raamgracht. De Zuidertoren hoort echt bij hun buurt, het is het baken van de plek waar zij wonen en leven. Er waren heel wat buurtgenoten, met hun eigen verhaal over de toren, het carillon en hun liefde voor Amsterdam, aanwezig op deze feestelijke bijeenkomst. Het bord is een cadeau van de Nieuwmarktbuurt aan de gemeente Amsterdam

De bijeenkomst in de Zuiderkerk was de feestelijke afsluiting van de tiende Open Toren Dag (OTD), die dit jaar ruim 13.000 bezoekers trok op 19 torens, verspreid over de hele stad. De opening van de tiende Open Toren Dag, volgens traditie met het luiden van de gong van de Beurs van Berlage, vond dit jaar plaats op de 22ste verdieping van Tower Ten in WTC Amsterdam, Zuidas. De 19 deelnemende torens, historische torens en hedendaagse (woon)torens, zijn bakens in de stad. Naast een bezoek aan een toren was het ook mogelijk om deel te nemen aan diverse symposia over torens, architectuur en stedelijke ontwikkeling.

Zowel de Nieuwmarktbewoners als de organisatie van de Open Toren Dag kunnen tevreden terug kijken op een mooie, zonnige zaterdag in maart.