PBC fondsenlogo 154px breed RGB Erfgoedvrijwilligers

Met dank aan het Themafonds Erfgoedvrijwilligers. Gericht op het stimuleren van vrijwilligerswerk in de erfgoedsector.

Voorbereiding

Nadat het Koninklijk Huis in september 2020 positief gereageerd had op het voornemen van de KNKV om een speciale compositie te laten schrijven voor de achttiende verjaardag van HKH-kroonprinses Amalia zijn de voorbereidingen gestart. Er is gesondeerd bij de beiaardiers of zij mee wilden werken aan het project “Spelen voor Amalia”. Na de positieve reactie is besloten om een opdracht voor een compositie te geven aan een gerenommeerd componist. Na een zorgvuldige afweging is Bob Zimmerman benaderd met het verzoek of hij een compositie voor beiaard wilde schrijven. Zowel Leo Samama als Boudewijn Zwart waren bereid om hem met “know how“ te begeleiden.  

Workshop

Een belangrijk onderdeel van het project was het bevorderen van de professionele vaardigheden van de beiaardiers op social media. In dat kader werd de workshop in samenwerking met het Utrechts Conservatorium en de Nederlandse Beiaardschool georganiseerd. Op 15 november 2021 vond deze workshop plaats in de Beiaardschool. De videograaf Joram Letwory, tevens alumnus van de HKU, bleek een uitstekende en bevlogen docent te zijn. Het hele proces, vanaf opname tot editing van het gefilmde materiaal kwam aan de orde. Tips en tricks en aardige voorbeelden - zoals een opname op het oefenklavier - live in de Beiaardschool vielen zeer in de smaak bij de deelnemers. 

De 12 deelnemers waren beginners en (student) beiaardiers, die al ervaring hadden opgedaan met het maken van filmopnamen. Juist die mix van deelnemers leidde tot een mooie interactie. De problemen, die je kunt tegenkomen in dit film proces, kwamen daardoor ook echt op tafel. Alle cursisten ontvingen ter ondersteuning een PDF met instructie. Een aantal cursisten, waaronder alle studenten, hebben inmiddels een film gemaakt. Op onderstaande Youtube filmpjes kunt u het resultaat zien.
 

Uitvoering

De titel van het project “Spelen voor Amalia” is al spoedig veranderd in “Amalia Achttien!” In alle publicaties is het accent gelegd op de compositie en de componist Bob Zimmerman. Op dinsdag 7 december heeft de componist samen met een delegatie van het bestuur de gesigneerde partituur aan burgemeester Jan van Zanen van Den Haag, de hofstad, aangeboden. Vanwege de beperkingen van de coronapandemie was het helaas niet mogelijk om met meer mensen aanwezig te zijn. Gijsbert Kok, de beiaardier van Den Haag was met een livestream verbonden met het Stadhuis van Den Haag, zodat daar om 16.15 uur de officiële uitvoering van “Amalia Achttien!” gevolgd kon worden.  Op dinsdag 7 december is de compositie “Amalia Achttien!” ruim twintig keer uitgevoerd, waaronder viermaal door Wim Ruitenbeek. In de periode 7 december-14 december is zover ons bekend “Amalia Achttien!” 75 keer uitgevoerd.

Overhandiging muziekstuk

Jan van Zanen

KNKV Presentatie Amalia Achttien 09 XL

KNKV Presentatie Amalia Achttien 01 XL

Op onderstaande link kunt u de interactieve kaart zien:

Resultaat

Het bestuur kijkt met grote waardering terug op de inzet van zoveel beiaardiers en vrijwilligers die dit project tot een succes hebben gemaakt. De doelstellingen van het project: een bijdrage te leveren aan de verjaardag van HKH-Kroonprinses Amalia en daarmee het voortzetten van een eeuwenoude traditie, maar ook het vergroten van de bekendheid van de beiaard bij een breed publiek en daarmee het draagvlak voor de beiaardcultuur, zijn ruimschoots gehaald. Bovendien beschikken de beiaardiers  over een compositie die nog vele jaren gespeeld kan worden.

De media hebben veel aandacht besteed aan de beiaard. In de (geprinte) media is voor zo ver bekend  voor ongeveer € 34.000 aan mediakosten in de vorm van “free publicity” gegenereerd en zijn zo’n 2 miljoen mensen bereikt.

Zowel het project als daarmee de beiaard zijn uitgebreid in de media aan de orde gekomen, zoals in het Acht Uur Journaal, RTL Nieuws in bijna alle nieuwsrubrieken, in de landelijke en regionale kranten, in huis aan huis bladen, bij Radio4, Radio1, in rubrieken als Kunststof, Het oog op morgen, maar op de regionale en lokale televisiezenders. De beiaardiers bleken enthousiaste ambassadeurs voor hun vak. Voor Gijsbert Kok was er zelfs nog een optreden  in “Even tot hier”, een TV programma met meer dan twee miljoen kijkers. In december heeft podium Witteman een podcast uitgebracht over de beiaard. Op 8 januari was beiaardier Boudewijn Zwart te gast in podium Witteman, waar hij de speciale compositie voor beiaard van de Componist des Vaderlands, Martin Fondse, op de rijdende beiaard speelde.

Link naar ‘RTL Nieuws’: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5272163/klokkenspelers-ode-amalia-verjaardag-muziekstuk-carillon

Link naar ‘Even tot Hier’: https://www.npostart.nl/even-tot-hier/BV_101391488

Link naar ‘Podium Witteman’: https://www.npostart.nl/podium-witteman/09-01-2022/VPWON_1335441