De Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging stelt zich ten doel het rijke culturele erfgoed aan klokken en beiaarden te beschermen en te bewaren door de belangstelling hiervoor, en voor alles wat er mee samenhangt, in stand te houden en te vergroten.

Kamer van Koophandel: 06082721

Samenwerkingsverbanden Informatienumme (RSIN): 805799382

ANBI status (klik hier)

Werkplan 2019, inclusief meerjarenwerkplan 2020-2021(klik hier)

Balans en exploitatierekening 2018 (klik hier)

Jaarverslag 2018 (klik hier)

Jaarverslag 2017 (klik hier)

Jaarrekening 2017 / Begroting 2018 (klik hier)

Toelichting Jaarrekening 2017 (klik hier)

Jaarrekening 2016 (klik hier)

Beleidsplan NKV
In januari 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging een nieuw beleidsplan vastgesteld (klik hier voor de verkorte versie)