Onze missie: De Nederlandse Klokkenspel-Vereniging(NKV) stelt zich ten doel het rijke culturele erfgoed aan klokken en beiaarden te beschermen en te bewaren, door de belangstelling hiervoor, en voor en alles wat er mee samen hangt, in stand te houden en te vergroten.

Kamer van Koophandel: 06082721

Samenwerkingsverbanden Informatienumme (RSIN): 805799382

Jaarverslag 2017
Jaaverslag 2017 (klik hier)

Jaarrekening 2017 / Begroting 2018
Jaarrekening 2017 / Begroting 2018 (klik hier)

Toelichting jaarrekening 2017

Klik hier om de toelichting op de jaarrekening 2017 te zien

Onze jaarrekening 2016
Klik hier om de balans en exploitatierekening 2016 te zien

Beleidsplan NKV
In januari 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging (NKV) een nieuw beleidsplan vast gesteld. Klik hier voor de verkorte versie beleidsplan