30 november 2018: Inspiratiedag Mechelen

Inspiratiedag 2018

Op 30 november 2018, organiseert het Belgian Carillon Heritage Committee in samenwerking met de Vlaamse Beiaardvereniging, de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn, de Stad Mechelen en de Vlaamse Overheid een Inspiratiedag over de rol van de beiaard in het leven van lokale gemeenschappen. Deze vindt plaats in het Cultureel Centrum, Minderbroedersgang 5 te Mechelen.

De dag richt zich naar iedere persoon, beleidsmaker, administratie, organisatie of vereniging die op een of andere manier betrokken is bij het culturele leven of het borgen van materieel of immaterieel erfgoed. Er wordt onder meer aandacht gegeven aan het statuut van de beiaardier en de ontsluiting van de torens voor toerisme. Er wordt ook een beiaardmarkt georganiseerd waar men ideeën kan opdien voor lokale beiaardevenementen.

Meer informatie over de dag en de inschrijving is hier te vinden: