In 2019 bedraagt de contributie voor de KNKV: 

Leden in Nederland € 37,50
Leden buitenland binnen EG € 42,50
Leden buiten EG € 45,00
Leden als beiaardier geregistreerd € 75,00
Gemeenten tot 25.000 inwoner € 57,50
Gemeenten tot 50.000 inwoners € 65,00
Gemeenten tot 75.000 inwoners € 90,00
Gemeenten met meer dan 75.000 inwoners € 120,00
 
Betaling van contributies via bankrekening
IBAN NL75 INGB 0000 1662 86
BIC INGB NL2A