Alle leden van de vereniging ontvangen het tijdschrift 'Klok & Klepel', de landelljke concertagenda, evenals uitnodigingen voor vergaderingen, studiedagen en andere activiteiten van de NKV. Daarnaast vermelden wij activiteiten van de plaatselijke beiaardverenigingen, voor zover bekend. Leden van de NKV zijn automatisch aangesloten bij de World Carillon Federation (WCF). Naast belangenbehartiging op internationaal niveau organiseert de WCF eens in de drie jaar een internationaal beiaard congres in een van de aangesloten landen. Leden van de NKV zijn welkom op deze congressen.

Beiaardiers

De meeste Nederlandse beiaardiers zijn lid van de NKV. Als landelijke organisatie behartigt de NKV de belangen van de beiaardsector. Dit betekent dat de NKV contacten onderhoud met organisaties op het gebied van arbeid(omstandigheden), cultureel erfgoed, nieuwe technologische ontwikkelingen, opleiding en training. Daarnaast is de NKV een platform waar beiaardiers elkaar ontmoeten en kennis en ervaring uitwisselen.

Veel beiaardiers hebben een eigen website. Klik hier om de lijst met die websites te raadplegen. De lijst is overigens niet volledig. Mis je jouw website in de lijst, neem dan contact op met webmaster Roel Smit (zie dezelfde lijst). Heb je geen website maar wil je toch op deze lijst vermeld worden neem dan contact met de secretaris van de KNKV. Meld je aan voor deze lijst, zodat collega’s en belangstellenden je weten te vinden!

Lokale beiaard verenigingen

Een 50-tal lokale beiaardverenigingen is lid van de NKV. Zij organiseren tal van activiteiten rondom de beiaard in hun plaatselijke gemeenschap. Zij vormen vaak de oren en de ogen van de beiaardier op lokaal niveau. Belangrijke informatie voor de aangesloten plaatselijke organisaties vindt u onder het kopje “Organisaties”.

Gemeenten

De bij de NKV aangesloten gemeenten zijn eigenaar van een of meer carillons. Gemeenten wenden zich tot de NKV met zeer uiteenlopende vragen, die variëren van vragen over aanstellingsprocedures van de beiaardier, de hoogte van de salarissen tot aan vragen naar namen van experts voor een second opinion over het carillon. In al deze kwesties vervult de NKV een onafhankelijke rol.