NEDERLAND — Op 27 april 2021 viert Koning Willem-Alexander zijn verjaardag. De beiaardiers hebben de eervolle taak om Koningsdag 2021 #Oranjebuiten officieel te openen, in samenwerking met de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. In deze coronatijd wordt deze feestelijke dag grotendeels buiten gevierd.

De beiaard heeft als oudste instrument in de openbare ruimte door de eeuwen heen een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse samenleving. Het carillon, vaak de 'stem van de stad' genoemd, vertolkt de gevoelens van de bevolking. Het is een laagdrempelig instrument dat mensen met verschillende culturele achtergronden bereikt en daarmee is het bij uitstek een instrument dat mensen verbindt.

Lees het officiële persbericht en het persbericht van 21 april met het hele Koningsdagprogramma.

Het KNKV programma van Koningsdag 2021 #Oranjebuiten - dinsdag 27 april 2021

9.30 - 10.00 uur: Beiaardmuziek in het gehele land, waarbij het lied ‘Zij aan Zij’ wordt gespeeld

10.00 uur: Opening Koningsdag met het 'Wilhelmus' op de beiaard van het Paleis op de Dam en alle torens in het land

14.00 - 16.00 uur: Het Nationale "Ouderenuurtje"

Overal klinken veel kinderliedjes. De KNKV nodigt samen met de KBOV en andere organisaties de kinderen uit om buiten te spelen op de stoep, in de tuin, in de speeltuin, of in de buurt. Veilig, verstandig en op afstand. Meer informatie.