Op de nationale begraafplaats in Arlington, Verenigde Staten, staat het Netherlands Carillon. Dit carillon is in 1954 door Nederland aan de Verenigde Staten geschonken, als  dankbetuiging voor de hulp tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

De klokken hangen in een staalconstructie van 40 meter hoog. Tijdens een onderhoudsinspectie in 2017 bleek de toren in abominabele staat te verkeren, waarna een grote renovatie ingezet werd. Ook alle 50 klokken zullen een onderhoudsbeurt ondergaan, maar hiertoe moeten ze eerst op reis naar Nederland. Dit is geen kleine operatie, de zwaarste klok weegt 5800 kg. Het gewicht van alle klokken samen komt op ruim 30 ton, twee scheepscontainers vol. 

Terwijl de klokken in Nederland schoongemaakt gestemd worden, wordt de toren zelf verstevigd zodat de vernieuwde klokken aangevuld met nog 3 nieuw te schenken klokken, weer goed zullen komen te hangen. 

Het hele project zal in het najaar van 2020 afgerond zijn. 

 Lees hier meer over de renovatie van het Netherlands Carillon.