De plaatsing op de Nationale inventaris Immaterieel Erfgoed houdt een verplichting in voor de beiaardcultuur: er dient een erfgoedzorgplan te worden opgezet. De NKV, als voordrager van de beiaardcultuur, rapporteert de voortgang van dit erfgoedplan aan het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN).   De eerste voortgangsrapportage over het erfgoedzorgplan heeft in 2016 plaats gevonden. In 2018/19 zal er opnieuw geëvalueerd worden. De opdracht voor de NKV en andere organisaties op het gebied van de beiaardcultuur in Nederland is de ontwikkeling en uitvoering van een erfgoedzorgplan. Voorwaarde voor een voordracht vanuit Nederland voor plaatsing op de UNESCO Lijst Immaterieel Erfgoed, is een goed functionerend erfgoedzorgplan