LIDMAATSCHAP
Het ledenbestand van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging is zeer divers. Naast leden met een algemene interesse voor alles wat met beiaarden en klokken te maken heeft, zijn ook de meeste Nederlandse en een aantal buitenlandse beiaardiers lid van de vereniging. Voorts zijn vele regionale beiaardcommissies en gemeenten met een beiaard aangesloten bij de NKV.

U kunt zich per e-mail als lid aanmelden bij de secretaris van de NKV  E-mail

Alle leden van de vereniging ontvangen het tijdschrift
'Klok & Klepel', de concertagenda, alsmede uitnodigingen voor de jaarvergadering, de najaarsbijeenkomst, concoursen, en studiedagen.

Wie lid is van de NKV, is automatisch ook aangesloten bij de Beiaard Wereld Federatie (BWF). Door één van de lidorganisaties van de BWF wordt iedere drie jaar in een ander land een Internationaal Congres georganiseerd.

De jaarlijkse contributie van de NKV bedraagt per 1 januari 2017:
 • Leden in Nederland - € 33,00
 • Leden buitenland binnen EG - € 36,00
 • Leden buiten EG - € 40,00
 • Leden als beiaardier geregistreerd - € 66,00
 • Gemeenten tot 25.000 inwoners - € 50,00
 • Gemeenten tot 50.000 inwoners - € 55,00
 • Gemeenten tot 75.000 inwoners - € 75,00
 • Gemeenten met meer dan 75.000 inwoners - € 100,00

 • Betaling van contributies aan:
 • Betaalrekening 166286 van de NKV Naaldwijk

  De codes voor betalingen vanuit het buitenland zijn:
 • IBAN NL75INGB0000166286
 • BIC INGBNL2A
 •  Terug