ARCHIEF NEDERLANDSE KLOKKENSPEL-VERENIGING  Terug

Het archief van de NKV omvat stukken vanaf de oprichting in 1918. Over de eerste 25 jaar zijn veel bescheiden verloren gegaan bij de vordering van het archief in 1943. Vanaf 1945 is het vrijwel compleet.
ZOEKEN ...
Het archief, voorzover ge´nventariseerd, is ondergebracht in het Nationaal Beiaardmuseum te Asten. Aan de inventarisatie wordt nog steeds gewerkt.

In de studiezaal van het musuem bevindt zich de ruim vijftig pagina's tellende inventaris, die begint met een Hoofdindeling. Daarop volgt van iedere rubriek een beschrijving van de (genummerde) stukken die daarin zijn opgenomen.

... EN VINDEN
Wie zich wil bezighouden met een onderzoek, doet er goed aan eerst de inventaris van het archief te raadplegen.

Wil men bepaalde stukken raadplegen, dan dient men dat van te voren met de conservator van het museum af te spreken, zodat de documenten met de opgegeven nummers uit het depot naar de studiezaal kunnen worden gebracht. Hierbij gelden de gebruikelijke archiefregels:
  • alle stukken ouder dan vijftig jaar zijn openbaar;
  • voor het raadplegen van jongere stukken, moet schriftelijk toestemming gegeven worden door het bestuur van de NKV;
  • archiefstukken mogen nooit worden uitgeleend. KopiŰren is toegestaan, als de toestand waarin het document verkeert dat toelaat.
ADRESSEN
Archief:

Nationaal Beiaardmuseum  E-mail
Ostaderstraat 23
5721 WC Asten
telefoon (0493) 69 18 65
Secretariaat:

Dick Klomp  E-mail
Archivaris:

Loek Boogert  E-mail


  • Inventaris NKV-archief – Hoofdindeling
  • Enkele oude Nieuwsflitsen