LEEUWARDEN - In 2018 is Leeuwarden de Europese Culturele Hoofdstad. In dat kader worden veel culturele activiteiten georganiseerd in de Friese hoofdstad en wijde omgeving.

De beiaard in de koepel van het Stadhuis van Leeuwarden wordt echter vanwege bezuinigingen sinds 2010 niet meer regelmatig bespeeld.

Om in ieder geval in 2018 dit historische instrument weer te laten klinken is het bestuur van het Sint Anthony Gasthuis op zoek naar een beiaardier. Diens taak zal het zijn om de 39 klokken volgend jaar wekelijks te laten klinken. In totaal 31 klokken van deze beiaard in middentoonstemming werden in 1686 door Claude Fremy gegoten.

Omtrent de taken van de gezochte beiaardier het volgende:

  • De beiaardier wordt geacht het carillon wekelijks op vrijdag (de Leeuwarder marktdag) gedurende een uur te bespelen (tijdstip nader te bepalen).
  • De beiaardier moet bereid zijn om daarnaast op 8 bijzondere dagen een extra bespeling te verzorgen.
  • De beiaardier moet bevoegd zijn conform de salaris- en normbetrekkingsbepalingen van de NKV. Honorering eveneens conform deze bepalingen. Er wordt echter geen dienstverband aangegaan.
  • Het carillon wordt in technisch goede staat ter beschikking gesteld. Zonodig vindt er onderhoud plaats.

Kandidaten kunnen zich aanmelden door relevante informatie per e-mail naar de voorzitter van het bestuur van het Sint Anthony Gasthuis te sturen, de heer H. Bosch  E-mail.

De aanmeldingstermijn sluit op 22 mei 2017.

Na die datum worden door het bestuur, in overleg met de gemeente Leeuwarden, kandidaten geselecteerd. Zij worden uitgenodigd voor een proefspel dat door een commissie van deskundigen zal worden beoordeeld.

Aan de hand van het advies van de commissie zal, in samenspraak met de gemeente, een beiaardier worden gekozen.

Zo mogelijk worden ook studenten van de Nederlandse Beiaardschool bij de bespelingen betrokken. De manier waarop zal met de nieuwe beiaardier worden afgestemd.

LEEUWARDEN ZOEKT VOOR 2018 EEN BEIAARDIER  Terug