DOESBURG - Op zaterdag 22 april 2017 was de NKV te gast bij de Stichting Doesburgs Carillon om daar haar Jaarvergadering te houden. Terwijl Gideon Bodden zijn Mozart- bewerkingen op de beiaard van de Martinitoren speelde, werden de leden ontvangen in de prachtige raadszaal van het 15e-eeuwse stadhuis. De voorzitter van de Stichting Doesburgs Carillon, mevrouw Ankie Legrand en de burgemeester van Doesburg, mevrouw Loes van der Meijs, heetten de aanwezigen welkom.

De burgemeester memoreerde de dubieuze relatie tussen haar verre voorganger en de Hemony's die 30 jaar lang procedeerden om hun carillon betaald te krijgen! Maar gelukkig is het helemaal goed gekomen. De lange beiaardtraditie in Doesburg werd in 1945 wreed onderbroken toen de bezetter pal voor de bevrijding de toren opblies. 20 jaar later kon het nieuwe carillon in gebruik worden genomen en twee jaar geleden werd het uitgebreid met een Es-klok.

Voor het bestuur was het de eerste ledenvergadering sinds de installatie in oktober 2016. De vergadering onder de leiding van voorzitter Ada Boerma verliep uiterst soepel en de sfeer was prettig. De voorzitter moest helaas stilstaan bij het trieste overlijden van Eric Beijer, de penningmeester. Hij wordt, ondanks zijn korte tijd van functioneren, nu al node gemist.

De voorzitter bedankte het vorige bestuur voor het werk dat verzet was om de vereniging overeind te houden. Arie Abbenes vertegenwoordigde de jubileumcommissie en ontvouwde een scala aan ideeen voor het aanstaande jubileumjaar.

Daarna werd de nieuwe NKV-wisselprijs, een replica van de Van der Elst-klok getoond. Simon Laudy goot de klok en Aalt Landman maakte de klokkenstoel.

Na de lunch bespeelden de beiaardier van Doesburg, Frans Haagen, en studenten van de Nederlandse Beiaardschool, Bob van der Linden en Wilbert Berendsen, de beiaard. Vervolgens konden de leden kiezen uit een torenbeklimming en een stadswandeling. Berend Arentsen ging met een groep de toren op en Theo Grootson leidde een groep door de oude stad en vertelde onderhoudend over de geschiedenis van de Hanzestad en liet muren en sporen van zeer oude gebouwen zien.

Het laatste onderdeel van de dag was de lezing van Dr. Luc Rombouts over het ontstaan van de beiaard. Deze stond in het teken van feiten en Ďalternatieve feitení oftewel mythen. Bijvoorbeeld over de herkomst van het woord carillon bestaan volgens Rombouts misverstanden.

De dag werd besloten met een borrel en wie wilde kon zich opgeven voor het diner.

Wat mij betreft was het een geslaagde dag waar oude en nieuwe bekenden elkaar weer eens konden ontmoeten. De flinke opkomst mag gezien worden als een hoopvol teken voor een hernieuwde NKV!

Dick Klomp

JAARVERGADERING 2017 IN DOESBURG  Terug