DE RIJP – Zaterdag 1 april 2017 werd de eerste klok voor het nieuwe carillon van de Grote Kerk van De Rijp (Noord-Holland) gegoten. Dat gebeurde in de openlucht, vlakbij de kerk. Om dat mogelijk te maken was door klokkengieter Simon Laudy ter plekke een oven gemetseld. Een dag later kon deze eerste en grootste klok uit de vorm worden gebroken. De klok is een gift van de gemeente Alkmaar met daarop het wapen van de gemeente.

De Stichting Carillon De Rijp is ruim drie jaar bezig geweest met de voorbereidingen voor deze nieuwe beiaard die in totaal 47 klokken gaat tellen. De kosten voor het gieten van de klokken en het installeren van het nieuwe instrument bedragen in totaal € 215.000,-. Met dit bedrag wordt ook een veiliger toegang tot de toren gerealiseerd en worden er enkele aanpassingen gedaan aan de luidklokken. Bovendien wordt het historische torenuurwerk gerestaureerd. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen zijn fondsen en bedrijven aangeschreven en is ondersteuning door de gemeente toegezegd.

Voorafgaand aan de klokgieting waren er toespraken door voorzitter Fred Hoek en secretaris Fré Harmsen van genoemde stichting. Namens de stad was wethouder Anjo van de Ven aanwezig. Zij startte omstreeks 21.30 uur de gieting, waarna klokkengieter Simon Laudy het overnam.

Interessant was de toespraak van de Alkmaarse stadsbeiaardier Christiaan Winter die aan het talrijke publiek in de Grote Kerk uitleg gaf over het ontstaan van de beiaardcultuur in de Lage Landen. Hij wordt straks de vaste bespeler van de beiaard als dit instrument in december 2017 in gebruik wordt genomen.

In de toren van de Grote Kerk heeft eerder een carillon gehangen. De klokken daarvan gingen echter verloren tijdens een enorme brand in 1654 die in een hennepkloppersmolen begon. Het grootste deel van het dorp brandde af. Alleen de kerk uit 1529 en het raadhuis uit 1630 bleven overeind. Toen in 2014 de gemeenten Schermer, Graft-De Rijp en Alkmaar fuseerden opperde Christiaan Winter met het idee om een nieuwe beiaard te plaatsen in de Grote Kerk van De Rijp.


  • Website Carillon De Rijp

  • EERSTE KLOK VOOR NIEUWE BEIAARD DE RIJP  Terug