#Weblijvenbezig. Ook bij de Koninklijke Klokkenspel Vereniging. Cultuur maken geeft plezier en brengt mensen samen. Kijk op https://www.weblijvenbezig.nl/ hoe je nu veilig met cultuur bezig blijft.

Fonds voor Cultuurparticipatie start landelijke campagne #weblijvenbezig 

Duizenden verenigingen vrezen voor voortbestaan

Toneelverenigingen, fotoclubs, koren, fanfares, erfgoedgemeenschappen: allerlei groepen waar Nederlanders zich bij aansluiten om hun hobby uit te oefenen. Naast het uitoefenen van je passie heeft het Nederlandse verenigingsleven ook een brede maatschappelijke functie. Hier ontmoeten mensen elkaar en ontstaan er verbindingen tussen mensen met verschillende sociale  achtergronden. Datzelfde geldt voor Kunst- en cultuurcentra die op dit moment door de  coronamaatregelen beperkt zijn in hun aanbod. Zij staan allen onder druk door de beperkingen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA starten daarom de campagne #weblijvenbezig als  steun in de rug. 

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben grote impact op de  culturele sector. Op cultuurmakers van alle leeftijden en niet in de laatste plaats op de  mogelijkmakers van cultuureducatie en –participatie, grote én kleine organisaties. Er heerst grote  onzekerheid bij de verenigingen en cursusinstituten over hoe lang het nog gaat duren en daarmee  ook de vrees dat het aantal leden, vrijwilligers, deelnemers en cursisten verder afhaakt of terugloopt.  En dat het voortbestaan van de vele centra, koren, erfgoedgemeenschappen, dansscholen etc.  bedreigd wordt. 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie start daarom, na samen met het LKCA bij de amateurkunst en erfgoedsector geïnventariseerd te hebben wat ze nodig hebben, de landelijke campagne  #weblijvenbezig. De campagne helpt herinneren dat cultuurmaken* plezier, geluk en gezondheid  brengt. En laat zien dat het nog steeds mogelijk is en hoe dat veilig kan. Hiermee hoopt de campagne  verenigingen, groepen en kunst- en cultuurcentra te ondersteunen en tools te geven om hun  achterban aan hen te blijven verbinden. 

De campagne is voor, door en met de sector gemaakt met dank aan de vele enthousiaste  cultuurmakers, Factorium Podiumkunsten en het Nederlands Openluchtmuseum. De campagne gaat vanaf 23 november op televisie en online van start.

“Fijn om mee te kunnen werken aan deze campagne, dat heeft de sector nodig. Gezamenlijk inzetten op een cultuursector waarin cultureel talent zich kan blijven ontdekken, ontplooien en vormgeven.  Zo wordt het land rijker en veel inwoners een beetje gelukkiger.”  - Factorium Podiumkunsten

Hoe ziet de campagne eruit? 

De commercial vind je hier. Er is een lange en korte versie die beiden op TV te zien zijn. Zie hier de link naar de site. https://www.weblijvenbezig.nl 

*In Nederland beoefenen 6,4 miljoen mensen van zes jaar of ouder een kunstzinnige of creatieve activiteit in hun vrije tijd.  23 procent van hen doet dat in verenigingsverband, dat betekent dat zo’n 1,5 miljoen Nederlanders lid zijn van een  culturele of kunstzinnige vereniging, aldus onderzoeker Arno Neele LKCA. Zes op de tien Nederlanders van twaalf jaar of  ouder doet aan een vorm van cultuurbeoefening in de vrije tijd (incl. erfgoedbeoefening) (OCW in cijfers).