In de voorgaande jaren werd het gebruikelijke Sint Martinusconcert op 11 november in de Martinikerk gehouden. De stichting Martini Beiaard Groningen was er de afgelopen jaren steeds bij betrokken. Dit onder andere door de medewerking van beiaardier Auke de Boer.

Dit jaar is het anders. U kunt de afgelopen week opgenomen concert-film thuis bekijken op PC, laptop, tablet of uw Smart-TV! Dat kan op drie manieren:

1.      Door op woensdag 11 november om precies 12.45 uur te klikken op deze link: https://youtu.be/ZkbEhTZcAAc  (of nadien op deze link te klikken). Als u het op dat tijdstip niet goed uitkomt kunt u ervoor kiezen om op een later moment via dezelfde link te zien en te beluisteren.

2. Op OOG TV wordt het concert op dezelfde datum en tijd eenmalig uitgezonden en kunt u het via uw TV bekijken en beluisteren.

3. Ook op onze website kunt u een link vinden voor deze film. www.martinicarillon.nl

Medewerking wordt verleend door Eeuwe Zijlstra, organist, Auke de Boer, stadsbeiaardier, en koor en orkest van de Groningse Schoolvereniging o.l.v. Marcel den Os. De film werd geproduceerd  zijn door Willem Hoiting, .We hopen dat u dit jaar thuis kunt genieten van deze concertfilm. 

Willem Hoiting - november 2020