Dit jaar vierden we 75 jaar vrijheid. De Corona crisis leidde er toe dat veel activiteiten zijn vervallen en dat vele herdenkingen een ander karakter hadden. Een project dat wel is uitgevoerd is de renovatie van het Nederlandse carillon dat in Washington D.C. staat naast Arlington National Cemetary, de erebegraafplaats “heilige grond voor veteranen”.

Als dank voor de bevrijding en de Marshallhulp besloot de Nederlandse regering in 1951 een carillon te schenken aan Amerika. Een mooi symbolisch cadeau. Het carillon, van oudsher symbool van vrede, vrijheid en welvaart, vindt haar oorsprong in de Lage Landen. 

Het carillon, “a gift from the people of the Netherlands to the people of the USA”, met 49 klokken in een iconische klokkentoren, kreeg een prominente plaats naast Arlington National Cemetery, met uitzicht op de National Mall met de belangrijkste monumenten o.a. Washington Monument(Obelisk), Lincolm Memorial, Jefferson Memorial, van de Amerikaanse hoofdstad.

In zijn boek Klokken voor Amerika beschrijft Diederik Oostdijk de geschiedenis van het Netherlands Carillon. Het boek gaat in op de voorgeschiedenis van het carillon. De poging om geld voor het carillon bijeen te brengen door middel van drie rijdende carillons die Nederland door kruisten. Het besluit om de klokken te laten vervaardigen door drie concurrerende klokkengieterijen, Van Bergen, Petit en Fritsen en Eijsbouts. Het besluit Gerrit Rietveld terug te trekken als architect voor de toren vanwege zijn vermeende communisme en de opdracht te gunnen aan architect Joost Boks.

Naast de bouw en het onderhoud van het carillon komen de renovatie en de uitbreiding in 1995 ter gelegenheid van de viering van 50 jaar bevrijding aan de orde. Evenals het voortdurende probleem, de klank van het carillon, dat ondanks eerdere pogingen tot aan de huidige renovatie niet is opgelost.

Alle 49 klokken zijn de afgelopen maanden herstemd in Asten. Koninklijk Eijsbouts heeft 3 nieuwe klokken gegoten in opdracht van de Nederlandse regering. De 3 nieuwe klokken, die Nederland aanbiedt maken dit carillon van 52 klokken tot een “groot” klokkenspel. De nieuwe klokken dragen de namen van Amerikanen die na WOII een belangrijke rol hebben gespeeld: generaal George M. Marshall, Eleanor Roosevelt, Martin Luther King.

Het gerenoveerde carillon bestaat nu uit 53 klokken die in harmonie met elkaar klinken. Niet alleen het carillon is gerenoveerd. Ook de klokkentoren wordt gerestaureerd. Dit unieke monument is een blijvend symbool van vrede, vrijheid een vriendschap op een bijzondere locatie in Washington D.C..

Ammerzoden, 20 oktober 2020                                     Ada Boerma

Meer over dit onderwerp:

Op 30 april 2020 vond in Museum Klok en Peel in Asten de presentatie van het boek “Klokken voor Amerika” plaats.  In dit museum is een expositie over dit carillon te zien. 
Link om hier meer over te bekijken 'Klokken voor Amerika':  https://youtu.be/rFAC3GARCc0

Op 17 oktober 2020 zond de VPRO in “Andere tijden Special” de documentaire “Klokken voor Amerika” uit. Via de volgende link kunt u dit bekijken: https://www.npostart.nl/VPWON_1314496