Ter gelegenheid van het 25-jarig jublieum van de beiaard van het Vredespaleis stelt de Carnegie Stichting een tweetal bewerkingen van Hymne des Nations beschikbaar. 

De beiaard in de toren van het Vredespaleis werd op 3 november 1994 tijdens een feestelijke bijeenkomst in gebruik genomen. Sindsdien klinkt tot heden dit instrument iedere week tijdens twee bespelingen in de middagpauze op dinsdag en donderdag.

In de bibliotheek van het Vredespaleis bevinden zich gedrukte versies van de Hymne des Nations, geschreven door de Nederlandse musicus/componist Charles Grelinger (1873-1942). Vanwege het jubileum wordt aan zoveel mogelijk geïnteresseerden deze compositie aangeboden in een tweetal bewerkingen voor beiaard. De toegevoegde versie voor zangstem en toetsinstrument maken het mogelijk deze Hymne ook te gebruiken in programma’s bij herdenkingen vanwege het einde van de Tweede Wereldoorlog, dit en komend jaar. De levensgeschiedenis van de componist – vooral diens levenseinde – geeft daartoe aanleiding.

Deze compositie kunt u hier downloaden. Wilt u toegang tot de andere bestanden op onze dropbox? Lees hier hoe u toegang kunt verkrijgen.