Luc Rombouts, prominent lid van onze vereniging, publiceerde in het blad Ons Erfdeel, jaargang 2018 nr. 2, een informatief artikel over de stand van zaken betreffende de beiaardcultuur in de Lage Landen. Hij geeft daarbij veel aandacht aan innovatieve projecten die een grote publicitaire waarde hebben. Met zijn toestemming plaatsen we hier een link naar het artikel, zodat wie dat wil er kennis van kan nemen.

https://www.de-lage-landen.com/article/torenmuziek-als-levend-erfgoed.-de-beiaard-in-de-eenentwintigste-eeuw