KLOKKENSPEL  Terug

Klokkenspel. Het carillon en zijn bespelers tot 1800.

Overal in ons land klinken carillons. Dat het hier om typisch Nederlands erfgoed gaat, realiseren wij ons doorgaans niet. Eeuwenlang hebben klokken in heel Europa een grote rol gespeeld in het dagelijks leven. Ze werden door kerk en staat gebruikt voor religieuze doeleinden, om gebeurtenissen te markeren, kwade geesten te verdrijven, uiting te geven aan rouw en vreugde en om te waarschuwen. In de veertiende eeuw werden torens voorzien van uurwerken die de tijd aangaven met uurklok, naderhand ook met wijzer. Uit de kokjes die op mechanische wijze de uurslag aankondigden - tezamen de voorslag genoemd - ontwikkelde zich het spelen op klokken vanaf een klavier.

In dit vlot leesbare boek beschrijft de auteur de ontwikkeling van het klokkenspel tot 1800. Daarnaast gaat ze uitgebreid in op de opleiding en positie van de klokkenisten, hun repertoire en de waardering voor het klokkenspel. De bijgevoegde CD brengt in Europees verband de ontwikkeling van luidklok tot en met klokkenspel ten gehore.

Auteur drs. Heleen van der Weel studeerde Orgel aan het Koninklijk Conservatorium, Beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort en Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zij is sinds 1975 stadsbeiaardier van Den Haag en bespeelt daar de beiaard in de toren van de Grote Kerk, van de Oude Kerk op Scheveningen en van het Vredespaleis. Ook is zij beiaardier van Wateringen en een van de beiaardiers van het Koninklijk Paleis te Amsterdam. Een overzicht met meer publicaties van haar hand is te vinden op de website van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis.

Heleen van der Weel, Klokkenspel. Het carillon en zijn bespelers tot 1800, ISBN 978-90-8704-061-1, 152 pag., Hilversum 2008, Zeven ProvinciŽn Reeks XXVII, Ä 19,00. Verkrijgbaar bij de boekhandel en te bestellen bij Uitgeverij Verloren bv te Hilversum via www.verloren.nl.

Top